Aktualności

PTB
Zarząd Główny
Aktualności
Publikacje
Statut
Historia
Kronika PTB
Bibliologia w sieci

 

sprawozdania

Merytoryczne sprawozdanie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego za okres grudzień 2003-marzec 2008

Komunikaty

wydarzenia

Przystąpienie Grupy Polskich Bibliotek Gromadzących Stare Druki do CERL

zebrania naukowe

Doktoraty i habilitacje

Komunikaty

powrót

wydarzenia

Przystąpienie Grupy Polskich Bibliotek Gromadzących Stare Druki do CERL

Z początkiem lipca 2007 r. konsorcjum Grupa Polskich Bibliotek Naukowych Gromadzących Stare Druki zostało przyjęte do Europejskiego Konsorcjum Bibliotek Naukowych - CERL (Consortium of European Research Libraries). Do CERL należą europejskie biblioteki narodowe oraz największe biblioteki akademickie i inne naukowe. W związku z przystąpieniem wszystkie biblioteki należące do grupy polskiej, za pośrednictwem Biblioteki Narodowej, jako lidera, otrzymały dostęp do bazy danych zawierającej opisy książek drukowanych przed 1830 r. oraz uprawnienia do wprowadzania opisów książek znajdujących się w zbiorach bibliotek należących do grupy polskiej (Hand Press Book Database). Obecnie baza zawiera 1,75 miliona opisów starych druków. Do końca 2007 r. planuje się wprowadzenie następnego miliona.

W skład Grupy wchodzą:

Biblioteka Narodowa w Warszawie,

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie,

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu,

Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu,

Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk,

Biblioteka Jagiellońska,

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu.

(informacja za stroną Biblioteki Narodowej)

powrót

zebrania naukowe

Zapraszamy do udziału w zebraniach naukowych Instytutu Książki i Czytelnictwa (gmach Biblioteki Narodowej w Warszawie, Al. Niepodległości 213, sala 2001).

powrót

Doktoraty i habilitacje

powrót

Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi lub sugestie dotyczące funkcjonowania naszej witryny.
Prosimy o kierowanie ich na adres administratora

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 30 grudnia 2010