Bibliologia w sieci

PTB
Zarząd Główny
Aktualności
Publikacje
Statut
Historia
Kronika PTB
Bibliologia w sieci

Adresy stron OddziaŁów Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego

http://bilon.miks.uj.edu.pl/ptb/ Oddział Krakowski PTB

http://www.ptbow.webpark.pl/ Oddział Warszawski PTB

Polecane strony  internetowe poświęcone bibliologii oraz historii książki

Polska:

http://mak.bn.org.pl/info/info12.htm Polska Bibliografia Bibliologiczna

http://www.wsp.krakow.pl/whk/ wirtualna historia książki i bibliotek

http://biblio.umcs.lublin.pl/  Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS w Lublinie

www.lis.uw.edu.pl Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Świat:

www.americanantiquarian.org/ witryna American Antiquarian Society

http://www.arts.ed.ac.uk/chb/ strona Centrum Historii Książki działającego przy Uniwersytecie Edynburskim

www.bibliopolis.nl holenderski portal do studiów księgoznawczych

www.cerl.org Konsorcjum Europejskich Bibliotek Naukowych

http://www.kb.nl/bho/ Historia Książki Online - w ramach portalu Biblioteki Narodowej Niderlandów

http://lib.nmsu.edu/rarecat lista zasobów sieciowych z zakresu katalogowania zbiorów specjalnych (Biblioteka Uniwersytetu Stanowego Nowego Meksyku)

www.hbic.library.utoronto.ca bazy danych do badań nad dziejami książki w Kanadzie

http://www.sharpweb.org/ The Society for the History of Authorship,  Reading & Publishing

Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi lub sugestie dotyczące funkcjonowania naszej witryny.
Prosimy o kierowanie ich na adres administratora

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 30 grudnia 2010