Kronika PTB

PTB
Zarząd Główny
Aktualności
Publikacje
Statut
Historia
Kronika PTB
Bibliologia w sieci

zebrania otwarte

(organizowane w Bibliotece Narodowej przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego)

bullet

30 marca 2005 - Andrzej Mężyński Biblioteki naukowe w Polsce. Kłopoty z definicją i zadaniami

bullet

2 grudnia 2004 - Henryk Hollender: Wokół kultury druku. Dyskusja nad książką Elisabeth L. Eisenstein "Rewolucja Gutenberga"

 

KONFERENCJE

bullet

Książka nie zna granic

bullet

Warszawa stolicą książki?

bullet

Droga do Okólnika. W 160. rocznicę powstania i 60. - spalenia Biblioteki Ordynacji Krasińskich

bullet

Dobre czasy - złe czasy. Polsko-niemiecka współpraca bibliotek

 

 7-8 listopada 2005 roku w Bibliotece Narodowej odbyła się konferencja polsko-niemiecka pt.Książka nie zna granic, zorganizowana przez Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego, Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW.

Wygłoszono następujące referaty:

Peter Blumendorf: Współpraca pomiędzy  Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW a Fachbereich für Informations - und Kommunikationswesen, Fachhochschule Hannover

Jacek Puchalski: Problematyka źródeł w księgoznawstwie niemieckim

Rainer Berg: Działalność regionalnego bibliotekarza dziedzinowego do spraw Polski w Bibliotece Państwowej w Berlinie - Pruskiego Dziedzictwa Kulturowego

Nina Klein: Działalność Centrum Informacji o Książce Niemieckiej

Kerstin Wesendorf: Działalność informacyjna i biblioteczna Goethe - Institut w Polsce

Stephan Wiederkehr: Nowoczesność w służbie historii. Biblioteka Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie

Joanna Salak: Misja wydawnictwa Bertelsmann w Polsce

Danuta Bilikiewicz-Blank: Książka polska w Niemczech po roku 1989 na podstawia bibliografii "Polonica Zagraniczne"

Michał Hilchen: Polsko-niemieckie kontakty antykwaryczne

Jakub Frołow: Wydawnictwa niemieckie na polskim rynku książki

Hanna Lebecka: Fantastyka, przygoda, codzienność: niemiecka literatura dla dzieci w polskich przekładach. Na podstawie księgozbioru Muzeum Książki Dziecięcej

Michał Zając: Niemiecka książka dla dzieci na rynku książki w Polsce po roku 1989

Krystyna Bober: Książka niemiecka w Polsce po roku 1989 - obraz statystyczny

Mikołaj Ochmański: Historia dawnej książki historią polsko-niemieckiego sąsiedztwa

powrót

26 listopada 2004 roku w Bibliotece Narodowej odbyła się konferencja pod hasłem: Warszawa stolicą książki? zorganizowana przez Oddział Warszawski PTB, Bibliotekę Narodową i Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy - Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego.

Wygłoszono następujące referaty:

Anna Radziejowska-Hilchen: Badania bibliologiczne - środowisko warszawskie

Michał Hilchen: Warszawskie środowisko antykwaryczne

Jakub Frołow: Warszawski ruch wydawniczy

Zofia Umerska: Warszawskie bibliotekarstwo

Tomasz Brzozowski: Warszawskie księgarstwo

powrót

19 października 2004 w Bibliotece Narodowej odbyła się sesja naukowa pod hasłem: Droga do Okólnika. W 160. rocznicę powstania i 60. - spalenia Biblioteki Ordynacji Krasińskich, zorganizowana przez Bibliotekę Narodową i Polskie Towarzystwo Bibliologiczne.

Wygłoszono następujące referaty:

Część I - historyczne zbiory Biblioteki Krasińskich

Anna Żbikowska-Migoń:  Wiek XIX - stulecie bibliotek

Halina Tchórzewska-Kabata: "Pod znakiem światła". Idea - dzieje - znaczenie BOK

Konrad Ajewski: Zbiory artystyczne i muzealne Ordynacji Krasińskich

Edward Krasiński: Edward Krasiński - strażnik dziedzictwa narodowego

Część II - straty wojenne bibliotek warszawskich

Andrzej Mężyński: Zbiory na Okólniku. Wrzesień 1939 - sierpień 1944.

Hanna Łaskarzewska: Straty Okólnika w czasie i po powstaniu warszawskim na tle innych bibliotek warszawskich.

Anna Kałudzka: Zbiory Biblioteki Ordynacji Krasińskich w Bibliotece Narodowej

Materiały z sesji ukazały się w publikacji:

Droga do Okólnika 1844-1944.
Oprac. i posłowie H. Tchórzewska-Kabata. Biblioteka Narodowa, Warszawa 2005

 

 

powrót

 28-29 czerwca 2004 w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie odbyło się polsko-niemieckie seminarium pt.Dobre czasy - złe czasy. Polsko-niemiecka współpraca bibliotek, zorganizowane przez SECCO - Gesellschaft zur Förderung des internationalen Informationsausches (GFI), Polskie Towarzystwo Bibliologiczne oraz BUW.

Wygłoszono następujące referaty:

Panel I - polityka niemieckiego okupanta w latach 1939-1945

Andrzej Mężyński: Polityka biblioteczna niemieckiego okupanta w latach 1939-1945 i straty bibliotek polskich

Ekkehard Henschke: Polityka biblioteczna niemieckiego okupanta w latach 1939-1945

Wanda Rudzińska: Straty w zbiorach Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie w czasie II wojny światowej

Panel II - los zbiorów niemieckich w Polsce po II wojnie światowej

Zdzisław Pietrzyk: Zbiory byłej Pruskiej Biblioteki Państwowej w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej

Christoph Wolff: Rękopisy Bacha i Mozarta w Bibliotece Jagiellońskiej

Grażyna Piotrowicz: Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu - zbiory i współpraca z partnerami niemieckimi

Panel III - możliwości współpracy polsko-niemieckiej

Hans-Peter Geh: Niemiecko-polska współpraca bibliotek w ramach Unii Europejskiej

Jerzy Andrzejewski: Polsko-niemiecki projekt katalogowania berlińskich zbiorów bibliotecznych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Łodzi

Anette Gerlach: Digitalizacja druków ulotnych z kolekcji Friedländera. Przykład projektu polsko-niemieckiego

Panel IV

Hanna Łaskarzewska: Kontakty bibliotekarskie polsko-niemieckie. Z doświadczeń ostatnich lat.

Ernst Becker: Ośrodki konserwacji zbiorów bibliotecznych i archiwalnych - najnowsze doświadczenia i technologie. Możliwości i szanse współpracy

Hans-Gerd Happel: Wspólny system biblioteczny w Bibliotece Uniwersyteckiej we Frankfurcie nad Odrą i Bibliotece Collegium Polonicum w Słubicach

Ernst Mahrenholz: Podsumowanie obrad

powrót

Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi lub sugestie dotyczące funkcjonowania naszej witryny.
Prosimy o kierowanie ich na adres administratora

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 30 grudnia 2010