Publikacje

PTB
Zarząd Główny
Aktualności
Publikacje
Statut
Historia
Kronika PTB
Bibliologia w sieci

 

zapowiedzi wydawnicze

Publikacje rekomendowane

zapowiedzi wydawnicze

 

Publikacje rekomendowane
(od 2003 roku)

bullet

teoria i historia książki, prasy i bibliotek

bullet

wydawnictwa źródłowe

bullet

podręczniki

bullet

bibliografie, katalogi, zbiory biblioteczne

bullet

czasopisma

teoria i historia książki, prasy i bibliotek

 Ludzie i książki. Studia historyczne. Pod red. J. Kosteckiego.

Warszawa: Wydawnictwo Biblioteki
Narodowej 2006 (Z Dziejów Kultury Czytelniczej w Polsce. 17)
p

zob. Spis treści, Słowo wstępne

 

Bożena Koredczuk: Początki teorii bibliologii.  "Dictionnaire raisonné de bibliologie" (1802-1804) Gabriela Etienne'a Peignota.

Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2005 p

zob. Spis treści

 

Kazimierz Ossowski: Prasa Księstwa Warszawskiego.

Warszawa: Wydawnictwo Biblioteki
Narodowej 2004 (Z Dziejów Kultury Czytelniczej w Polsce.16) - publikacja wyróżniona nagrodą im. Adama Łysakowskiego
p

 

Małgorzata Rowicka: O neurotycznym cenzorze, przebiegłym wydawcy i manipulowanym czytelniku, czyli "Pan Tadeusz" w Warszawie w okresie zaborów.

Warszawa: Wydawnictwo Biblioteki
Narodowej 2004
p

 

Paulina Buchwald-Pelcowa, Historia literatury i historia książki.

Kraków: Universitas 2005 p

 

Oblicza kultury książki. Prace i studia z bibliologii i informacji naukowej.

Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2005 p

zob. Spis treści

 

Kultura książki ziem wschodniego i południowego pogranicza Polski (XVI-XX wieku). Paralele i różnice. Red. naukowa Jolanta Gwioździk i Edward Różycki.

 Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2004p

 

Biblioteka Ordynacji Krasińskich 1844-1944. Oprac. Halina Tchórzewska-Kabata.

Warszawa: Wydawnictwo Biblioteki
Narodowej 2004
p

 

Biblioteka Ordynacji Krasińskich 1844-1944. W zbiorach i publikacjach Biblioteki Narodowej. Oprac. Halina Tchórzewska-Kabata i Wojciech Buksowicz przy współpr. Małgorzaty Józefaciuk i Ewy Kacy-Chojeckiej.

Warszawa: Wydawnictwo Biblioteki
Narodowej 2004
p

 

 

Droga do Okólnika 1844-1944. Oprac. i posłowie H. Tchórzewska-Kabata.

Warszawa: Wydawnictwo Biblioteki
Narodowej 2005
p

 

Bogdan Horodyski, Biblioteka Ordynacji Zamojskiej w latach wojny.

Warszawa: Wydawnictwo Biblioteki
Narodowej 2005
p

 

Przemieszczone dobra kultury. Przypadek Europy Zachodniej i problemy państw Europy Środkowej i Wschodniej w XX wieku. Pod red. Grażyny Czubek i Piotra Kosiewskiego.

Fundacja im. Stefana Batorego. Warszawa: Wydawnictwo Trio 2004 p

 

Dobra kultury i problemy własności. Doświadczenia Europy Środkowej po 1989 roku.

 Pod red. Grażyny Czubek i Piotra Kosiewskiego. Fundacja im. Stefana Batorego Warszawa: Wydawnictwo Trio 2005p

 

Własność a dobra kultury. Pod red. Grażyny Czubek i Piotra Kosiewskiego.

Fundacja im. Stefana Batorego Warszawa: Wydawnictwo Trio 2006 p

 

Wspólnota pamięci. Studia z dziejów kultury ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Pod red. Jolanty Gwioździk i Jana Malickiego.

Katowice: Biblioteka Śląska 2006 p

 

 

wydawnictwa źródłowe

J. Kostecki, M. Rowicka: Granice wolności słowa w zaborze rosyjskim. Wykaz importowanych publikacji polskojęzycznych zakwestionowanych i dopuszczonych do obiegu przez carską cenzurę zagraniczną w latach 1865-1904.T. 1-3.

Warszawa: Wydawnictwo Biblioteki Narodowej 2006 p

zob. fragment Wstępu

Bernard Połoniecki księgarz lwowski. Dzienniki, pamiętniki i listy z lat 1880-1943. Oprac. i wstępem opatrzyła Maria Konopka.

Warszawa: Wydawnictwa Biblioteki
Narodowej 2006
p

Adam Rusek: Leksykon polskich bohaterów i serii komiksowych.

Warszawa: Wydawnictwo Biblioteki Narodowej 2007 p

zob. fragment Wstępu

podręczniki

Barbara Bieńkowska przy współpracy Elżbiety Maruszak: Książka na przestrzeni dziejów.

Warszawa: Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej im. Heleny Radlińskiej 2005 p

bibliografie, katalogi, zbiory biblioteczne

Straty Warszawy 1939-1945. Raport pod red. Wojciecha Fałkowskiego.

Warszawa: Miasto Stołeczne Warszawa 2005 p

 

Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce. T. 1-2. Wyd. 2 popr. i rozsz. Oprac. Danuta Kamolowa przy współudz. Teresy Sieniateckiej.

Warszawa: Wydawnictwo Biblioteki
Narodowej 2003
p

 

Biblioteki polskie poza Krajem w latach 1938-1948 : informator. Red. nauk.
Barbara Bieńkowska. Oprac. Urszula Paszkiewicz, Janusz Szymański .

Poznań: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2005 p

Psałterz Potockich z kolekcji wilanowskiej.

Warszawa: Wydawnictwo Biblioteki
Narodowej 2004
p

Iluminacje Psałterza Potockich z kolekcji wilanowskiej. Pod. red. Haliny Tchórzewskiej-Kabaty.

Warszawa: Wydawnictwo Biblioteki
Narodowej 2004

Odnaleziona miniatura z Psałterza Potockich z kolekcji wilanowskiej. Oprac. Halina Tchórzewska-Kabata.

Warszawa: Wydawnictwo Biblioteki
Narodowej 2005
p

 

 

Alina Cała: Żydowskie periodyki i druki okazjonalne w języku polskim. Bibliografia.

Warszawa: Wydawnictwo Biblioteki
Narodowej 2005
p

Alodia Kawecka-Gryczowa: Katalog starych druków Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy. Inkunabuły. Wyd. 2 zm. i uzup. Oprac. Michał Spandowski.

Warszawa: Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy 2005 (Prace Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy nr 22) p

Jolanta Gwioździk: Księgozbiór benedyktynek lwowskich klasztoru pw. Wszystkich Świętych. Katalog starych druków.

Katowice: Biblioteka Śląska 2004 p

czasopisma

“Rocznik Biblioteki Narodowej” tom XXXVII/XXXVIII.

 Warszawa: Wydawnictwo Biblioteki
Narodowej 2006
p

zob. Spis treści

 

"Rocznik Biblioteki Narodowej" t. XXXVI.

Warszawa: Wydawnictwo Biblioteki
Narodowej 2004
p

"Roczniki Biblioteczne" R. XLIX

Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2005p

zob. Spis treści

 

"Polish Libraries Today" vol. VI.

Warszawa: Wydawnictwo Biblioteki
Narodowej 2005. (także w wersji na cd-romie)
p

 

powrót

Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi lub sugestie dotyczące funkcjonowania naszej witryny.
Prosimy o kierowanie ich na adres administratora

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 30 grudnia 2010